Cumhuriyet (25 Temmuz 2013) - Bayramda en çok şekeri Anadolu yiyor